Przejdź do menu Przejdź do treści

Bezpłatny kurs języka polskiego dla studentów i doktorantów z Ukrainy

Zapraszamy studentów z Ukrainy na kurs języka polskiego w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą”

Uniwersytet Pedagogiczny otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) na realizację kursów języka polskiego dla studentów i doktorantów z Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. musieli opuścić swój kraj i nie mogą kontynuować studiów w Ukrainie.

Kurs języka polskiego realizowany będzie w wymiarze 120 godzin od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. (minimum 15 godzin w tygodniu). Kursant może skorzystać również ze wsparcia psychologiczno-prawnego związanego z kształceniem w Polsce oraz otrzyma w ciągu całego czasu trwania kursu miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł brutto.

Uczestnik kursu poświadcza jednocześnie, że w trakcie trwania kursu w ramach Projektu nie pobiera innego stypendium o charakterze socjalnym, w tym stypendiów wskazanych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2022 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

 

WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

· posiadają obywatelstwo ukraińskie,

· posiadają status studenta lub doktoranta na ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022,

· przekroczyły granicę Polski nie wcześniej niż 24.02.2022 r.

· aktualnie przebywają na terenie Polski.

 

Rekrutacja trwa do 25 lipca 2022 roku. O uczestnictwie w kursie, po spełnieniu kryteriów formalnych, decydować będzie kolejność zgłoszeń (zrosimy o wypełnienie załączników). KONTAKT: Instytut Filologii Polskiej, email: kursyifp@gmail.com, tel. 12 662 6164

Pobierz

Formularz zgłoszeniowy

Formularz RODO

 

 

Запрошуємо студентів із України на курси польської мови у рамках проєкту «Солідарні з Україною».

 

Педуніверситет отримав фінансування від Національної агенції академічних обмінів (NAWA) на проведення курсів польської мови для студентів та докторантів із України, які виїхати з країни після 24 лютого 2022 року та не можуть продовжувати навчання в Україні.

 

Курс польської мови проводитиметься в обсязі 120 годин із 1 серпня до 30 вересня 2022 року (мінімум 15 годин на тиждень). Здобувач також може скористатися психологічною підтримкою та юридичною допомогою, що пов’язані з навчанням у Польщі, а також отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 1500 злотих (брутто) протягом усього курсу.

 

Учасник курсу під час навчання за проєктом не може отримувати жодної іншої соціальної стипендії, зокрема стипендій, зазначених у ст. 86 сек. 1 пункту 1 та пункту 3 Закону від 20 липня 2022 року – Закон про вищу освіту і науку (Закон. вісник 2022 р., ст. 574).

 

УМОВИ УЧАСТІ НА КУРСІ

 

Учасниками курсу можуть бути особи, які відповідають всім наступним умовам:

 

– мати українське громадянство;

– мати статус студента або докторанта українського ВНЗ у 2021/2022 навчальному році;

– перетнути кордон Польщі після 24 лютого 2022 року;

– перебувати на території Польщі.

 

Набір триває до 25 липня 2022 року.

Результати конкурсу залежатимуть від правильності подачі заявок та відповідності претендентів формальним критеріям (будь ласка, заповніть додатки). КОНТАКТ: Інститут польської філології, електронна пошта: Kursifp@gmail.com, тел.: 12 662 6164

 

Завантажити

Archiwa