Przejdź do menu Przejdź do treści

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów

Misją Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów jest prowadzenie badań o tematyce migracyjnej a w szczególności edukacji i integracji migrantów, upowszechnianie ich wyników oraz propagowanie wiedzy oraz kształcenie specjalistów w tej dziedzinie.

Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów (CBEIM) działa w ramach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. CBEIM współpracuje z instytucjami badawczymi jak Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji (OWIM) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, organizacjami międzynarodowymi takimi jak Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce i IOM (International Organization for Migration) a także organizacjami pozarządowymi między innymi ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” i Fundacją Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja a także

CBEIM podejmuje wspólne działania ze szkołami oraz instytucjami edukacyjnymi. Ich celem jest wspólne budowanie programów wsparcia językowego i kulturowego dla uczniów z doświadczeniem migracji i uchodźctwa.

 

CBEIM jest członkiem Europejskiej Sieci Migracyjnej (ESM).

 

Zadania CBEIM:

 • prowadzenie badań dotyczących edukacji i integracji migrantów,
 • upowszechnianie wiedzy o migracjach a przede wszystkim edukacji i integracji migrantów,
 • szkolenie zarządzających oświatą, pracujących w środowisku wielokulturowym,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących uczniów z doświadczeniem migracji,
 • udzielanie wsparcia studentom-wolontariuszom, którzy pomagają uczniom z doświadczeniem migracji i ich rodzicom w poznawaniu języka i kultury polskiej,
 • wspieranie edukację polskich dzieci powracających z zagranicy oraz tych, które mieszkają poza Polską.

 

Struktura CBEIM

 

Rada Programowa

 

Przewodniczący Rady Programowej

dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju

 

Członkowie Rady Programowej

prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk o Zdrowiu, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju

prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska, Uniwersytet SWPS, Instytut Anglistyki, Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego

prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Języka Polskiego Jako Obcego

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Kierownik Katedry Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych

dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Filologii Angielskiej, Kierownik Katedry Dydaktyki Języka Angielskiego.

dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UKEN, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej

dr Paweł Levchuk, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

dr Olha Shevchuk-Kliuzheva, Uniwersytet Borysa Grinczenki w Kijowie (Ukraina)

 

Zespół CBEIM 

Dyrektor CBEIM

dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UKEN

 

Zastępca Dyrektora CBEIM

dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek, prof. UKEN

 

Sekretarz naukowy

dr Agnieszka Jasińska

 

Badaczki/Badacze

prof. dr hab. Mirosław Michalik

dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UKEN

dr Agnieszka Jasińska

dr hab. Paweł Sporek, prof. UKEN

mgr Katarzyna Lange

mgr Kinga Łoś

mgr Katarzyna Panek

mgr Justyna Wrona

 

Współpracowniczki/Współpracownicy
mgr Ewa Kozdraj, Stowarzyszenie „Dla Ziemi” www.dlaziemi.org

mgr Urszula Legawiec, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, www.fundacjareja.eu

mgr Anna Mikulska, Uniwersytet Jagielloński

Zakończyliśmy projekt „INNA SZKOŁA” Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji. 52 nauczycieli i nauczycielek wzięło udział w półrocznym szkoleniu zdalnym dotyczącym akwizycji języka obcego/drugiego oraz nauczania języka edukacji szkolnej.

W lutym 2022 rozpoczynamy miedzynarodowy projekt “Get ready for school – app-based vocabulary training for families”,  grant Erasmus +, KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education

 

Aktualne projekty

 • We współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi”, studentkami i studentami Instytutu Filologii Polskiej organizujemy zdalnie nauczanie dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców w Łukowie. W projekt zaangażowanych jest ponad 100 osób – dzieci, rodziców, nauczycieli i nauczycielek, badaczy i badaczek oraz przedstawicielek  organizacji pozarządowych.

 

 • Projekt miedzynarodowy “Get ready for school – app-based vocabulary training for families”, grant Erasmus +, KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education

 

Partnerzy projektu będą wspólnie tworzyli portal kids.lingvo.info. Bedzie to platforma dla rodziców, której celem jest wspieranie wielojęzyczności w Europie  poprzez wsparcie rodzin z doświadczeniem migracji w poznawaniu języka i kultury kraju osiedlenia ale także języka pierwszego.  

W projekcie opracowane zostaną przewodnik dla rodziców oraz aplikacja, z której będą mógły korzystać samodzielnie dzieci z doświadczeniem migracji, nawet jeśli rodzice jeszcze nie mówią w języku kraju osiedlenia.

 

Partnerzy projektu

Kultur- und Bildungsprojekte e.V. Germany

Institut GmbH Austria Wien

Inter-kulturo mednarodni kulturno izobraževalni center d.o.o. Slovenia Podravska Maribor

Studio Gaus GMBH Germany

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

VILNIAUS Universitetas Lithuania Vilniaus

Niedersaechsisches Institut fuer fruehkindliche Bildung und Entwicklung e.V. Germany

 

 • Projekt międzynarodowy „polski.info – further development of the e-learning platform for the Polish language”, 2020-2023, grant Erasmus +, Strategic Partnership in the field of adult education.

Interaktywna platforma e-learningowa www.polski.info pomoże nauczyć się i doskonalić swoje umiejętności w zakresie  języka polskiego na poziomie B1 Wszystkie materiały  będą dostępne online, za darmo.

Platforma polski.info, przygotowana przez językoznawców i specjalistów od zdalnego nauczania i udostępniona w sierpniu 2020 roku, została stworzona specjalnie dla cudzoziemców, którzy chcieliby mówić po polsku i dowiedzieć się więcej o Polsce – kraju o bogatej europejskiej historii i kulturze.

Na platformie znajdują się podstawowe informacje o życiu w Polsce, polskich tradycjach, języku codziennej komunikacji. Materiały dostępne na polski.info pozwolą nauczyć się komunikowania w języku polskim, ułatwią zrozumienie Polaków i ich życia, a nawet mogą zwiększyć szanse na rynku pracy.

Co można znaleźć na platformie ?

 • Zdalne kursy języka polskiego na poziomie A1 i A2, w niniejszym projekcie przygotowane zostaną materiały na poziomie B1
 • Przewodnik po polskiej gramatyce na poziomie A, w przygotowaniu w tym projekcie poziom B1
 • Podstawowy słownik z nagraną wymową, w przygotowaniu następne 5000 słów.
 • Narzędzia do komunikowania się z innymi użytkownikami platformy.

Materiały dla nauczycieli – poziom B1
Prezentacja platformy polski.info – webinar dla studentów
Prezentacja platformy polski.info – webinar dla nauczycieli

 

Partnerzy Projektu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu) up.krakow.pl

Studio Gaus GmbH (Niemcy) studiogaus.com

Ostravská univerzita (Czechy) osu.cz

Lietuvos Edukologijos Universitetas (Litwa) leu.lt

Edukácia@Internet (Słowacja) ikso.net

Inter-kulturo d.o.o. (Słowenia) inter-kulturo.si

 

Projekty zakończone

Projekty zakończone:

 

 • Projekt „Małopolski model wsparcia nauczycieli pracujących z uczniami z doświadczeniem migracji „INNA SZKOŁA”, grant FAMI, 2020-2021.

 

Celem projektu było zbudowanie modelu skutecznego wsparcia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pracujących z uczniami i uczennicami z doświadczeniem migracji. W projekt włączone zostały klasy, do których uczęszczali uczniowie i/lub uczennice z doświadczeniem migracji. Zajęcia odbywały się w oparciu o autorską Metodę JES-PL.

Projekt „INNA SZKOŁA” został finansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach środków z „Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”.

W Projekcie wzięli udział nauczyciele z dwóch szkół podstawowych na terenie miasta Krakowa.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Warsztaty online,
 • Grupy dyskusyjne,
 • Moderowane ćwiczenia praktyczne,
 • Lekcje dotyczące interkulturowości.

 

 • Projekt międzynarodowy „Polski Online”, 2017-2020, Erasmus + , Strategic Partnership in the field of adult education.

 

Interaktywna platforma e-learningowa www.polski.info pomoże rozpocząć naukę języka polskiego na poziomie A1 i A2. Wszystkie materiały  są dostępne online, za darmo.

Platforma polski.info, przygotowana przez językoznawców i specjalistów od zdalnego nauczania i udostępniona została w sierpniu 2020 roku. Platforma  stworzona specjalnie dla cudzoziemców, którzy chcieliby mówić po polsku i dowiedzieć się więcej o Polsce – kraju o bogatej europejskiej historii i kulturze.

Na platformie znajdują się podstawowe informacje o życiu w Polsce, polskich tradycjach, języku codziennej komunikacji. Materiały dostępne na polski.info pozwolą nauczyć się komunikowania w języku polskim, ułatwią zrozumienie Polaków i ich życia, a nawet mogą zwiększyć szanse na rynku pracy.

Partnerzy Projektu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu)

Studio Gaus GmbH, Niemcy

Ostravská univerzita, Czechy

Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa

Edukácia@Internet, Słowacja

Inter-kulturo d.o.o., Słowenia

 

 

 • Projekt międzynarodowy „Polonistyka Otwarta”, 2019-2020, grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Polonistyka otwarta to projekt mający na celu promocję Polski kultury za granicą. Podstawą działań są webinaria o polskiej kulturze literaturze, historii i języku polskim adresowane do studentów zagranicznych uczących się języka polskiego.

Wykłady online z napisami w języku angielskim dostępne są na stronie https://www.youtube.com/channel/UC1z4Q92mCBAFT7-7JYgr0cQ

 

Partnerzy Projektu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider projektu)

L’INALCO Paris, Francja

Ostravská univerzita, Czechy

Lietuvos Edukologijos Universitetas, Litwa

 

 

 

Archiwa