Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Języka Polskiego

Katedra Języka Polskiego powstała 1 stycznia 1953 r., jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Stanisław Jodłowski. W roku 1969 kierownictwo  objął doc. dr hab. Jan Zaleski, po jego przedwczesnej śmierci w roku 1981 funkcję tę pełniła prof. dr hab. Maria Zarębina. Kolejnymi kierownikami byli prof. dr hab. Tadeusz Szymański i prof. dr hab. Edward Stachurski. Badania prowadzone w Katedrze skupiały się z jednej strony wokół historii języka, gramatyki historycznej i historycznej dialektologii, z drugiej zaś wokół współczesnej polszczyzny,  leksykologii i frazeologii oraz rozwoju mowy dziecka. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów językoznawczych na studiach polonistycznych, także na filologiach obcych, kulturoznawstwie i logopedii.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Maciej Mączyński – Kierownik Katedry

prof. dr hab. Mirosław Michalik

dr hab. prof. UKEN Ewa Horyń

dr hab. prof. UKEN Marceli Olma

 

Pracownicy dydaktyczni:

dr Marta Karamańska

 

Pracownicy emerytowani:

prof. dr hab. Józefa Kobylińska

prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira

dr hab. prof. UP Krystyna Kowalik

 

Współpracujący z Katedrą:

mgr Anna Krzyżak, mgr Kinga Mietz, mgr Karolina Wróbel-Kącka (doktorantki)

 

Główne obszary badawcze pracowników katedry:

  • Językoznawstwo historyczne – język zabytków doby średniopolskiej; język XVII-wiecznych modlitw premonstrateńskich; język niepublikowanej korespondencji prywatnej minionych epok; historyczna onomastyka – imiona świeckie, imiona zakonne, toponomastyka. Terminologia solna i   terminologia logopedyczna.
  • Językoznawstwo współczesne – teolingwistyka jako subdyscyplina językoznawstwa, język mediów, język poetycki.
  • Logopedia – diagnoza i terapia neurologopedyczna, gerontologopedia i gerontolingwistyka, tempo artykulacji i tempo mówienia w dyskursie zaburzonym, sposoby usprawniania komunikacji dzieci z autyzmem.

 

Konferencje i inne ważne wydarzenia:

  • Cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa „W kręgu dawnej polszczyzny”
  • Współorganizacja konferencji „Językowe świadectwa przemian społeczno-kulturowych”
  • Współorganizacja konferencji z okazji 100. rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Języka.

 

Inna aktywność  katedry:

  • Udział pracowników katedry w projekcie: „Diachroniczne aspekty polskiej terminologii logopedycznej”.
  • Cyklicznie wydawana monografia wieloautorska podejmująca zagadnienia historycznojęzykowe: „W kręgu dawnej polszczyzny” (w przygotowaniu tom VII).

 

Współpraca międzynarodowa:

prof. dr hab. Mirosław Michalik jest 1) członkiem Rady Naukowej Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia w Leuven (Belgia); 2)współpracuje  z Latającą poradnią działającą w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki i Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Współpraca polega na udzieleniu naukowego patronatu, prowadzeniu szkoleń logopedów i diagnozowaniu dzieci dwujęzycznych poza granicami Polski. W ramach komercjalizacji wyników badań naukowych prof. dr hab. Mirosław Michalik jest 3) konsultantem naukowym w zakresie logopedii i językoznawstwa firmy DICO –Spółki Cywilnej, ul. Wenecja 5/1, 31-117 Kraków –producenta protez mowy dla osób niemownych i niemówiących.

Archiwa