Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Mediów i Badań Kulturowych

W Katedrze Mediów i Badań Kulturowych prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe koncentrujące się wokół współczesnych zjawisk, problemów i tekstów kultury medialnej. Publikacje pracowników Katedry oraz prowadzone przez nich zajęcia dydaktyczne dotyczą m.in. edukacji medialnej, psychologii mediów i komunikowania, historii kina, dydaktyki literatury, mediów cyfrowych, teorii kultury, muzyki popularnej, komunikacji (audio)wizualnej, współczesnej kultury literackiej.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – Kierownik Katedry

dr hab. prof. UKEN Magdalena Stoch

dr hab. prof. UKEN Patrycja Włodek

dr Ewelina Jarosz

dr Jakub Kosek

dr Agnieszka Urbańczyk

mgr Tomasz Ryrych

 

Pracownicy emerytowani:

prof. zw. dr hab. Bolesław Faron

 

Współpracujący z katedrą:

Doktoranci:

mgr Mikołaj Spodaryk

mgr Patrycja Pierzynka

 

Organizacje:

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Fundacja Młodej Nauki

Stowarzyszenie Polonistów

International Association for Research in L1 Education

 

Główne obszary badawcze pracowników katedry:

 

prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska:

współczesna komunikacja społeczna, edukacja medialna, teoria mediów i komunikowania, współczesna socjologia mediów, cyberpsychologia, cyberhumanistyka, transhumanizm i posthumanizm, krytyczne kulturoznawstwo, literatura i sztuka  w nowych mediach, nowe media i ich użytkownicy, kulturowo-społeczne i psychologiczne skutki cyborgizacji człowieka, badania nad sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym; badania nad interfejsami technokulturowymi, literatura (w) sieci

 

dr hab. prof. UP Patrycja Włodek:

Historia kina, ze szczególnym uwzględnieniem kinematografii amerykańskiej, zagadnienia i teorie adaptacji filmowych oraz seriali nowej generacji, kierunki kina współczesnego, kultura popularna i konwencje gatunkowe

 

dr hab. Magdalena Stoch:

Recepcja literatury w grupach czytelniczych w świetle najnowszych teorii literatury; rozwiązania antydyskryminacyjne dla uczelni; kategoria postprawdy w dyskursach medialnych

 

dr Ewelina Jarosz:

Feministyczny nowy materializm, błękitna humanistyka, błękitne media, hydrofeminizm, artywizm, sztuka queer, sztuka ekologicznie zaangażowana

 

dr Jakub Kosek:

Popular Music Studies, (tanato)antropologia kultury rockowej, komunikacja (audio)wizualna, narracje (auto)biograficzne w kulturze popularnej, dyskursy heavy metalu

 

Konferencje i inne ważne wydarzenia organizowane / współorganizowane w Katedrze:

 • 2-3.03.2017: ogólnopolska konferencja naukowa „Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy”
 • 8.12.2017: ogólnopolska konferencja naukowa „Teatr w edukacji i terapii – edukacja i terapia poprzez teatr”
 • od 2018: cykliczne seminarium naukowe „Uczelnie bez dyskryminacji”
 • 19-20.04.2018: ogólnopolska konferencja naukowa „Cyberpsychologia. Nowe perspektywy badania mediów i ich użytkowników”
 • 14-15.06.2018: ogólnopolska konferencja naukowa „Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne w epoce sfingowanych informacji i gatunków hybrydycznych (mock- genres)”
 • 7.12.2018: ogólnopolska konferencja naukowa „Media w teatrze/teatr w mediach”
 • 13-14.06.2019: ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturoterapia: strategie, teksty i formy wykorzystywania kultury w leczeniu, profilaktyce i edukacji”
 • 3-4.12.2019: ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury”;
 • 15.02.2020: seminarium naukowe dla nauczycieli „Nauczanie metodą multimedialnych modułów tematycznych. Cele – szanse – zagrożenia” – we współpracy ze Stowarzyszeniem Polonistów;
 • cykliczna ogólnopolska konferencja naukowa z zakresu Metal Music Studies – cztery edycje od 2017 roku; ostatnia edycja: „Metal Studies: żywioły i ideologie” – 22.10.2020 (tryb online);

 

Inna aktywność katedry (granty, projekty itd.):

 • Redakcja czasopisma naukowego „Studia de Cultura” (prof. Agnieszka Ogonowska,
  dr Jakub Kosek, dr hab. Magdalena Stoch)

Archiwa