Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

Pierwszym kierownikiem katedry (wówczas Katedry Teorii Literatury, powołanej w 1998 roku) był prof. dr hab. Adam Kulawik, autor rozpraw z zakresu wersologii polskiej i teorii wiersza oraz podręczników akademickich. W latach 2009–2014 jednostką kierował dr hab. Zbigniew Bauer, prof. UP – uznany medioznawca i teoretyk kultury, a w latach 2014–2016 funkcję kierownika sprawował dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP – badacz literatury Młodej Polski i dramatu. Okresowo pracownikami katedry byli: dr Antoni Aleksandrowicz, a także dr hab. Marek Karwala, prof. UP – znawca poezji polskiej XX i XXI wieku. Do prowadzonych w katedrze kursów akademickich należą m. in.: poetyka z elementami teorii literatury, teoria i antropologia literatury, współczesna metodologia badań literaturoznawczych, a także przedmioty autorskie (np. wstęp do antropologii przestrzeni, gatunki i motywy literatury popularnej, mikrologia i miniatura literacka).

 

Pracownicy naukowi:

 • dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UKEN – Kierownik Katedry
 • dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UKEN
 • dr hab. Janusz Waligóra, prof. UKEN
 • dr Jakub Knap
 • dr Patryk Szaj

 

Pracownicy emerytowani:

 • prof. dr hab. Adam Kulawik

 

Współpracujący z katedrą:

 • dr Arkadiusz S. Mastalski (Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia w Krakowie)
 • mgr Katarzyna Bielewicz (doktorantka)
 • mgr Martyna Mazur (doktorantka)

 

Główne obszary badawcze pracowników katedry:

kierunki badań literaturoznawczych w XX i XXI wieku, kulturowa teoria literatura, literatura polska XX i XXI wieku, badania nad narracją, literatura dla dzieci i młodzieży, literatura i kultura popularna, socjologia literatury, nowa humanistyka, praktyka edytorstwa naukowego, szkolna interpretacja tekstu literackiego

 

Konferencje i inne ważne wydarzenia organizowane / współorganizowane w Katedrze:

Katedra była wyłącznym organizatorem wielu konferencji naukowych i spotkań, skutkujących publikacjami zbiorowymi (monografiami i tomami naukowego periodyku, redagowanego przez zespół Katedry Teorii i Antropologii Literatury):

 • Kamień w literaturze, języku i kulturze, 8–9 XII 2011
 • Nowe poetyki miejskie, 28–29 XI 2013
 • Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, 24-25 XI 2015
 • Retoryczność teorii literatury (II). Teatr teorii, 7 XI 2017
 • Literatura, kultura, historia, 8–9 IV 2019
 • Lektury twórców słowa i obrazu (inspiracje, implikacje, interferencje), 14–15 XII 2020
 • wykład Eleny Kozminy (profesor Uralskiego Uniwersytetu Federalnego w Jekaterynburgu): Żyjący w nowym świecie: współczesna rosyjska antyutopia, 21 XI 2019

 

Przedstawiciele katedry współorganizowali inne konferencje we współpracy międzyuczelnianej, m. in.: Okolice Zegadłowicza (Sucha Beskidzka, 10–12 V 2017) oraz Białostockie „Kontrasty” – historia, przekaz, recepcja (Białystok, 26 V 2017)

 

Inna aktywność katedry (granty, projekty itd.):

Część naukowego zespołu katedry wchodzi jednocześnie w skład redakcji rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” (https://studiapoetica.up.krakow.pl/), którego redaktorką naczelną jest Magdalena Roszczynialska. Profil pisma wyznaczają głównie kulturowe i interdyscyplinarne nurty w literaturoznawstwie, jego metodologii i teorii literackich badań. Rocznik znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych oraz w licznych bazach referencyjnych. Czasopismo realizowało w latach 2019–2020 grant 363/WCN/2019/1.

 

Kontakt z katedrą: teoria.i.antropologia@gmail.com

Archiwa