Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencje

Rok akademicki 2022/2023, konferencje naukowe (współ)organizowane w uczelni:

 1. Wokół (teorii) wiersza. Ostatnie stulecie w badaniach wersologicznych, zasięg międzynarodowy, 30-31 marca 2023 (konferencja z panelami w języku angielskim; 40 uczestników z ośrodków w Polsce, Włoszech, Izraelu, Szwecji, USA, Czechach) (dr hab. prof. UP Magdalena Roszczynialska – organizacja całości wraz z dr Patrykiem  Szajem, A.S. Mastalskim i W. Pietrasem; współpraca:  dr Jakub Knap, dr hab. prof. UP Janusz Waligóra, dr hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar)
 2. konferencja studencko-doktorancka: Szymborska wielostronnie. W stulecie urodzin noblistki, 23–24 maja 2023 (dr. hab. prof. UP Katarzyna Wądolny-Tatar,  dr hab. prof. UP Janusz Waligóra – w ramach opieki nad  Studenckim Kołem Naukowym Polonistów)
 3. „Polsko-niemieckie biografie podwójne”, ogólnopolska konferencja z udziałem gości zagranicznych; współorganizatorzy: Redakcja „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” (dr hab. prof. UP Małgorzata Chrobak, dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa), Instytut Neofilologii UP, Instytut Goethego, Uniwersytet Wrocławski);  Instytut Goethego, Kraków, 10 marca 2023
 4. Interdyscyplinarna konferencja naukowa: EDUKACJA 4.0 A TEATR WSPÓŁCZESNY. MEDIA – INSTYTUCJE – STRATEGIE – TWÓRCY Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 16 marca 2023 r.  (dr hab. prof. UP Marek Pieniążek)
 5. Друга Осінь 2022. На 80-ті роковини загибелі Бруно Шульца / Druga Jesień 2022. W 80. rocznicę śmierci Brunona Schulza (międzynarodowe przedsięwzięcie naukowo–artystyczne); organizatorzy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki
  w Drohobyczu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu, Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza” w Lublinie, Drohobycz, 19-20 listopada 2022 r. (prof. dr hab. Paweł Próchniak)
 6. „Dialog z Tradycją VII. Od tradycji do antytradycji”;  zasięg krajowy, Kraków, 15-16 maja 2023 r. (prof. dr hab. Ewa Młynarczyk, dr hab. prof. UP Magdalena Puda-
  -Blokesz, dr hab. prof. UP Ewa Horyń, prof. dr hab. Stanisław Koziara)
 7. międzynarodowa transdyscyplinarna konferencja naukowa „Deep Sea Babies Navigating Between Utopias and Dystopias for the Blue Planet”, 13-15 kwietnia 2023 r., Galeria Podbrzezie, UP Kraków (dr Ewelina Jarosz)
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Edukacja 4.0 a teatr współczesny. Media – instytucje – strategie – twórcy”, 16 marca 2023 r. (prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska)
 9. „Synergia słowa i działania. Współczesne praktyki czytania, animacji i współtworzenia kultury czytelniczej”, Kraków, 16-17 marca 2023 r. (dr hab. prof. UP Magdalena Stoch)
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Metal Studies VI. Głosy – intrumentarium – produkcja”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, 20-21 października 2022 r. (dr Jakub Kosek)
 11. V Neurobiologiczna Konferencja Naukowa Słuch – słuchanie – słyszenie, UP Kraków, 04 listopada 2022 r. (dr hab. prof. UP Zdzisława Orłowska-Popek, dr Katarzyna Sedivy-Mączka)
 12. I Międzynarodowe Forum Eksperckie „Polska-Ukraina: nowe wyzwania edukacyjne
  i kulturowe, UP w Krakowie, 29 listopada 2022 r. (organizacja: dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła, współpraca: dr hab. prof. UP Piotr Kołodziej)
 1. II Międzynarodowe Forum Eksperckie Polska – Ukraina – Niemcy. Nowe wyzwania edukacyjne i kulturowe”, UP w Krakowie 22 maja 2023 r. (organizacja: dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła, współpraca: dr hab. prof. UP Piotr Kołodziej)
 2. „Nowe czasy, nowy dyrektor” – konferencja współorganizowana z Centrum Edukacji Obywatelskiej (dr hab. prof. UP Piotr Kołodziej)

 

Rok akademicki 2022/2023, konferencje naukowe (współ)organizowane poza uczelnią

 1. międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana z Wydziałem Nauczycielskim w Uniwersytecie w Belgradzie, Serbia, 9-10 grudnia 2022 r. (dr hab. prof. UP Marek Pieniążek)
 2. The 5th International Scientific Conference “Identity at the Crossroads of Cultures”, Wilno, Litwa, 14-16 września 2023 r., współorganizacja konferencji z Center for Polish Language and Culture at the Education Academy of the Vytautas Magnus University, Lithuania, oraz Department of Slavic Studies at the Faculty of Philosophy of the University of Ostrava, The Czech Republic (dr hab. Prof. UP Piotr Kołodziej, dr hab. prof. UP Danuta Łazarska)
 3. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy”, Lublin. 26 maja 2023 r. (współorganizacja: dr Iwona Steczko)
 4. Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego we Wrocławiu, 15-17 września 2022 r. (prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska)
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Blues – rock. Media – sceny – rezonanse, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 20-21 kwietnia 2023 r. (dr Jakub Kosek)
 6. „60 lat Logopedii w Polsce. Historia – Teraźniejszość – Perspektywy rozwoju”, Polskie Towarzystwo Logopedyczne – Zarząd Główny, Lublin 2-4 czerwca 2023 r. (prof. dr hab. Mirosław Michalik)
 7. „Umysł otwarty. Nowe przestrzenie nauki i sztuki”, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki ANS w Nowym Sączu, 6 czerwca 2023 r. (prof. dr hab. Mirosław Michalik)
 8. międzynarodowe sympozjum „Roman Ingarden w przestrzeni słowa”, Wydział
  I Polskiej Akademii Umiejętności, 19 maja 2023 r. (prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz)

 

Rok akademicki 2021/2022, konferencje naukowe (współ)organizowane w uczelni:

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa Stanisław Czycz. Literatura, malarstwo, muzyka, nowe media. W 25 rocznicę śmierci pisarza, Kraków-Krzeszowice 20-21 października 2021. Organizator: dr hab. prof. UP Jacek Rozmus
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Metal Studies V. Metody – teorie – rewizje badań kultury metalowej, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zasięg krajowy, 28-29 października 2021 r. (dr Jakub Kosek – organizator).
 3. Języki antropocenu, 24-25 marca 2022 r., Katedra Teorii i Antropologii Literatury
 4. „Zaciętość dumy w osamotnieniu”. Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – Recepcja – ogólnopolska konferencja naukowa, organizatorzy: Katedra Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku IFP UP, Koło Naukowe Polonistów UP, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum HERstorii Sztuki, Kraków, 21-22 kwietnia 2022 r.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Edukacja medialna 3.0: Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje (online), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, zasięg krajowy, 28-29 kwietnia 2022 r. (dr Jakub Kosek – współorganizacja, sekretarz konferencji).
 6. Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Sielpia 25-27 maja 2022 r. Organizator: Dyrekcja IFP (dr hab. prof. UP Piotr Kołodziej; dr hab. prof. UP Marzena Błasiak-Tytuła; dr hab. prof. UP Magdalena Stoch)

 

Rok akademicki 2021/2022, konferencje naukowe (współ)organizowane poza uczelnią

 1. 13th Annual International Scientific Conference Online Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Subtitle: E-learning in Covid-19 Pandemic Time, zasięg międzynarodowy, 11-12th October 2021, dr hab. Prof. UP Anna Ślósarz
 2. „The new Communication Revolution. Rewolucja w komunikacji”. Uniwersytet Jagielloński, 22-23 października 2021 – dr hab. prof. UP Agnieszka Walecka-Rynduch
 3. Międzynarodowa konferencja naukowa: Narracja – dyskurs – historia, organizator: Uniwersytet Śląski, Katowice, 25 października 2021 r. – dr hab. Tadeusz Budrewicz
 4. Opowiedzieć / miejsca, mapy (interdyscyplinarne seminarium w 78. rocznicę przeprowadzenia akcji „Reinhardt” – czwarte ogniwo cyklu Kręgi Zagłady / akcja „Reinhardt”); organizatorzy: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, redakcja kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN), Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Lublin, 8-9 listopada 2021 / zapis wideo: teatrnn.pl/opowiedziec-miejsca-mapy – prof. dr hab. Paweł Próchniak
 5. Друга Осінь 2021 (międzynarodowe przedsięwzięcie naukowo-artystyczne); organizatorzy: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz), Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza” (Lublin), Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Miejska Biblioteka im. Wiaczesława Czornowoła (Drohobycz), Miasto Lublin; Drohobycz 19-20 listopada 2021 – prof. dr hab. Paweł Próchniak
 6. 4th International Chopinological Congress: Through the Prism of Chopin. Reimagining the 19th Century, Warszawa, 1-4 grudnia 2021 r., organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Uniwersytet Warszawski – dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa
 7. Ogólnopolska konferencja naukowa: Dusze zmodernizowane. Religijność
  a emancypacja w piśmiennictwie polskim (1869-1914)
  , organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 7-8 marca 2022 r. – dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa dr hab. prof. UP Magdalena Sadlik
 8. Międzynarodowa konferencja naukowa: Pokłosie „Ulany”. Chłopi w narracjach XIX wieku, organizator: Uniwersytet w Białymstoku i Katedra Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie, Białystok, 9-10 marca 2022 r. – dr hab. Tadeusz Budrewicz
 9. Ogólnopolska konferencja Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt, 25 marca 2022, Uniwersytet w Białymstoku – dr hab. prof. UP Małgorzata Chrobak
 10. Ogólnopolska konferencja naukowa: „Zaciętość dumy w osamotnieniu”. Marii Konopnickiej w 180. rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – Recepcja, organizatorzy: Katedra Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku IFP UP, Koło Naukowe Polonistów UP, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum HERstorii Sztuki, Kraków, 21-22 kwietnia 2022 r. – dr hab. Tadeusz Budrewicz
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa: Konopnicka – życie, dzieło i duch, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 23 maja 2022 r. – dr hab. Tadeusz Budrewicz
 12. Ogólnopolska konferencja naukowa: Lektura nieprzeczytanych. Odkrywanie pozytywizmu i Młodej Polski, organizator: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 23-24 maja 2022 r. – dr hab. prof. UP Renata Stachura-Lupa
 13. Bruno Schulz: groza i wyobraźnia (konferencja międzynarodowa); organizatorzy: „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” (Drohobycz), Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
  w Krakowie i in.; Lublin, 7-10 lipca, Drohobycz 12-17 lipca 2022 / program i opis: teatrnn.pl/antropologia/schulzfest-2022 – prof. dr hab. Paweł Próchniak
 14. Konferencja Naukowa w 400. rocznicę urodzin Wacława Potockiego, Biecz 2022 r.
 15. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie. Komunikowanie w procesie zmian”, Uniwersytet Jagielloński, październik 2022 – dr hab. prof. UP Agnieszka Walecka-Rynduch

Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiemają zaszczyt zaprosić do udziału w

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej KonferencjiNaukowej

Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach,

która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
zaproszenie i karta zgłoszeniowa


Pracownia Literatury dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Filologii Polskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Niezapomniana.
Twórczość Doroty Terakowskiej w 15. rocznicę śmierci pisarki.
zaproszenie

17 grudnia 2018 r. w sali 539 odbędzie się
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani…”.
Serdecznie zapraszamy!


14 grudnia 2018 odbędzie się konferencja pt. „W polskiej szkole wielokulturowej – wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej”.
Konferencja będzie składała się z dwóch części: warsztatów dla nauczycieli, pedagogów i studentów oraz seminarium naukowego pt. „Problematyka edukacji i integracji migrantów i uchodźców w kształceniu uniwersyteckim”.
Konferencja organizowana jest przez Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów UP, Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja, oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK i współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” (umowa nr MEN/2018/DWM/999).
ZAPRASZAMY!

Rejestracja uczestników
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoOmSh8l2JQM58a3PZxJdnNNqbAbMCJHliGUzPUS2RHwlMOA/viewform


Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej oraz Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić do udziału w
konferencji naukowej „Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś”.
Kolejne spotkanie z cyklu „Dialog z Tradycją” odbędzie się w dniach 3–5 grudnia 2018 roku w Krakowie.
Wszelkie szczegóły na temat konferencji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.konferencjadab.pl


Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w XXI Międzynarodowym Kongresie Polskiego
Towarzystwa Neuropsychologicznego
NEUROPSYCHOLOGIA I NEUROLOGOPEDIA: MÓZG I JĘZYK W PROCESIE POZNAWANIA
ŚWIATA
w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 roku w Krakowie.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie – link
dr hab. prof. UP Marta Korendo
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
(w imieniu organizatorów)


Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej
serdecznie zaprasza do udziału w
XVIII Jesiennej Szkole Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego,
której tematem przewodnim będą:
Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej
Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowy program konferencji


Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Instytut Filologii Polskiej,
we współpracy z kołem naukowym COOLturoznawcy i Kołem Naukowym Komunikacji Społecznej,
zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
Postprawda: nowe narracje i praktyki społeczne
w epoce sfingowanych informacji  i gatunków hybrydycznych (mock-genres).
14-15 czerwca 2018 roku
Zaproszenie


Katedra Języka Polskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w
Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej
W kręgu dawnej polszczyzny III,
która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 r.
w Instytucie Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.dawnapolszczyzna.pl
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa


Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI
w Oświęcimiu,
Goethe-Institut w Krakowie i
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
zapraszają na:
międzynarodową i interdyscyplinarną konferencję naukową
PRZESTRZENIE LITERATURY DLA MŁODEGO CZYTELNIKA
PERSPEKTYWA NIEMIECKA I POLSKA
OŚWIĘCIM 19–20.10.2017
zaproszenie


II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Język a Media.
Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach
Kraków, 30 – 31 marca 2017 r.
Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa
Plakat
Program konferencji


TWÓRCZOŚĆ POLSKICH PISAREK, POETEK
I ILUSTRATOREK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PO 1989 ROKU
17–18 października 2016 roku
Program konferencji


DAWNA I WSPÓŁCZESNA KULTURA FUNERALNA
z cyklu „Dialog z Tradycją” IV
 która odbędzie się w dniach 5–7 grudnia 2016 roku.
Program konferencji
Plakat


III edycja Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej Glottodydaktyka i logopedii


W kręgu dawnej polszczyzny II,

Archiwa