Przejdź do menu Przejdź do treści

prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz

Profesor Zwyczajny

Katedra Literatury i Kultury Polskiej XIX wieku

tel: 12 662 61 46

pok: 560

ORCID: 0000-0003-4557-7269

publikacje:


Ur. 1951 r. w Kętrzynie. Studia w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olszynie (filologią polska z historią), następnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (filologia polska). Tytuł zawodowy magistra filologii polskiej 1974 (WSP w Krakowie). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych 1980 (WSP w Krakwie). Habilitacja w zakresie literaturoznawstwa 1990 (WSP w Krakowie). Tytuł profesora: 2001. Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej im. KEN (1999-2006), prorektor ds. nauki (2006-2012).

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN oddział Krakowie
 • przewodniczący Rady Naukowej AUPC Studia Historicolitteraria
 • członek Rady Naukowej „Wieku XIX”
 • członek Towarzystwa im. M. Konopnickiej
 • członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
 • recenzent wydawniczy czasopism m.in.: „Acta Universitatis Lodziensis”, „Napis”, „Ruch Literacki”, „Acta UMCS”, „Wiek XIX”;

 

Granty (wykonawca w projektach):

 • DEC-2012/06/A/HS2/00525 (Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Recepcja i nowe odczytania.; projekt realizowany w „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski), wykonawca w ramach projektu przygotował 5 artykułów do monografii zbiorowej i zredagował pracę zbiorową Henryk Sienkiewicz a synteza sztuk;
 • 11H 16 0131 84 (Polemika (krytyczno)literacka w Polsce – między studium przypadku a historią  literatury. Edycje krytyczne; projekt realizowany w Uniwersytecie Adama Mickiewicza); wykonawca w ramach projektu wydał książkę Spory wokół „Romantyzmu i jego skutków” Franciszka Krupińskiego oraz przygotował współautorską książkę nt. polemik wokół „estetyki zdrowego rozsądku” w 1885 r.
 • 0213/NPRH6/H11/85/2018 (Słownik polskiej krytyk literackiej; hasła osobowe; projekt realizowany w Instytucie Badań Literackich); wykonawca w ramach projektu przygotował portrety krytycznoliterackie Bolesława Mańkowkiego, Jana Rymarkiewicza,  Włodzimierza Zagórskiego, Augustyna Żdżarskiego.

 

Prowadzone kursy: Historia literatury polskiej. Pozytywizm; Kulturowe konteksty literatury XIX wieku; Literatura a społeczeństwo;

 

Ostatnio wydane publikacje książkowe:

 • Pogrzeby pisarzy polskich  XIX wieku, Kraków 2019;
 • N. Ekielski, Okolica Mogiły, do druku przygotował, wstępem i komentarzem opatrzył T. Budrewicz, Kraków 2019;
 • M. Konopnicka, O krasnoludkach i o sierotce Marysi, tekst pierwszego wydania opracował, przypisami i komentarzem opatrzył T. Budrewicz, Żarnowiec 2019 (plus audiobook, plus wersja wydrukowana alfabetem braille`a) ;
 • Kraków literacki w XIX wieku : Szkice (współautor R. Stachura-Lupa), Kraków 2019;
 • Od Galicji po Amerykę : Literackim szlakiem XIX-wiecznych podróży (współautor:  M. Sadlik), Kraków 2018;
 • Spory wokół „Romantyzmu i jego skutków” Franciszka Krupińskiego, Poznań 2018;
 • Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk, red. Tadeusz Budrewicz, Andrzej Rataj, Warszawa 2018;
 • B. Prus, Pisma wszystkie. Kroniki. Tom XIV: 1885, opracował Tadeusz Budrewicz, Lublin 2017;
 • Między rymem a Muzą, Kraków 2018;
 • Wierszobranie (druga połowa XIX wieku), Kraków 2016

 

Udział w konferencjach naukowych (ostatnio organizowanych):

 • Henryk Sienkiewicz. Język  – semantyka, Uniwersytet Łódzki, styczeń 2018 (referat: Podziomek sum! Konopnicka pod urokiem stylu Sienkiewicza)
 • Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością, Uniwersytet Warszawski,  marzec 2018 (referat: O ruchliwości przestrzennej literatów dekady postyczniowej)
 • Henryk Sienkiewicz  w literaturze i krytyce literackiej, Uniwersytet Śląski, Ustroń, kwiecień 2018 (referat: „Rycerzy trzech” – Andrzej Waligórski wobec Henryka Sienkiewicza)
 • (Nie)opowiedziane. Polskie doświadczania wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj, Uniwersytet Warszawski, październik 2018 (referat: Czyj grzech, czyja ekspiacja? O komentarzach do zbrodni na Jasnej Górze (1910)

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • odczyty dla muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach
 • stały udział w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego – juror
 • wiceprzewodniczący Komitetu Małopolskiego
 • członek Rady Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1995)