Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Małgorzata Chrobak

Literaturoznawczyni, absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od 2019 kieruje Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP UP. Współredaguje rocznik „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”. Autorka książek: Realizm magiczny polskiej w literaturze dla dzieci i młodzieży (2010), Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją (2019), współredaktorka wieloautorskich monografii, m.in.: Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci (2012); O tym, co Alicja odkryła. W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży (2015); Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze (2016); (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej (2020). Jej naukowe zainteresowania obecnie koncentrują się wokół zagadnień związanych z twórczością wybranych twórców literatury dla najmłodszego i młodego czytelnika XX i XXI (polskiej i niemieckojęzycznej), kulturowych kontekstów badań literatury młodzieżowej, a także literatury i kultury popularnej.

 

Pełnione funkcje:

 • kierownik Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP UP
 • członkini Rady Dyscypliny – literaturoznawstwo
 • członkini Rady Naukowej Instytutu Filologii Polskiej
 • sekretarz redakcji „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia   Historicolitteraria”
 • członkini Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UP
 • członkini Rady Programowej dla kierunku filologia polska
 • współredaktor serii wydawniczej „Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy – tematy – konwencje)
 • członkini Rady Programowej Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UP
 • członkini Rady Programowej rocznika „Paidia i Literatura”
 • członkini International Board on Books for Young People (IBBY)
 • członkini Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu
 • członkini Koła Towarzystwa Przyjaciół im. Marii Konopnickiej przy UP

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

 • staże w ramach programu Erasmus+ (Litewski Uniwersytet Edukologiczny, Uniwersytet Ostrawski)

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • wykonawczyni grantu „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW dla czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” (2019–2020)

 

Prowadzone kursy:

 • kultura i literatura antyku
 • literatura powszechna
 • literatura dla dzieci i młodzieży
 • współczesna literatura dla dzieci i młodzieży
 •  współczesny rynek wydawniczy
 • psychoanaliza baśni
 • mity i wątki mitologiczne w literaturze
 • realizm magiczny w literaturze
 •  animacja życia literackiego dzieci i młodzieży

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 1. Realizm magiczny w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010.
 2. Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u. Między kreacją a recepcją, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019.

 

Redakcja monografii wieloautorskich:

 1. Mityczny Kraków. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2009.
 2. Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 3. Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2014.
 4. O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2015.
 5. Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, UNIVERSITAS, Kraków 2016.
 6. Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani…2, Collegium Columbinum, Kraków 2017.
 7. (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2019.

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (wybór z ostatnich trzech lat):

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Literatura i sztuka w elementarnej edukacji współczesnego dziecka (Uniwersytet Rzeszowski); referat: Ogrom i miniaturka. Relacje przestrzenne w „Krasnalach i olbrzymach” Joanny Papuzińskiej; 19 X 2020.
 2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Żywioły w literaturze dziecięcej – Ogień (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum w Krakowie); referat: „Opowieść przy kominku” – żywotność i siła pewnego stereotypu; Zakopane, 21–22 X 2019.
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bohaterowie dziecięcej wyobraźni. Książki dla dzieci i młodzieży – teoria i praktyka odbioru. Edycja V (Uniwersytet Wrocławski), referat: Bohaterowie prozy Michaela Endego – próba typologii, Wrocław, 31 V–2 VI 2019.
 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Co nam zostało z Niziurskiego? (Uniwersytet Śląski); referat: Melancholia Niziurskiego; Katowice, 15 V 2019.
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Niezapomniana twórczość Doroty Terakowskiej w 15. rocznicę śmierci (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie); referat: „Miejsca autobiograficzne” Doroty Terakowskiej; Kraków, 15 III 2019.
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doświadczanie lektury. Zmysły i literatura osobna (Uniwersytet Śląski); referat: „Myślenie wzrokowe” w prozie Ireny Jurgielewiczowej; Katowice, 14−15 XI 2018.
 7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Żywioły w literaturze dziecięcej – Powietrze (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum w Krakowie); referat: Metaforyka powietrzna w prozie Ewy Przybylskiej; Zakopane, 15–16 X 2018.
 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Figury pamięci. Czytanie – doświadczenie – emocje. Książki dla dzieci i młodzieży – teoria i praktyka odbioru. Edycja IV (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu); referat: Kiedy byłam mała…, czyli fotografia jako nośnik pamięci oraz historii rodzinnej w tekstach o PRL-u; Wrocław, 1–3 VI 2018.

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna (wybór z ostatnich trzech lat):

 1. Instytut Goethego w Krakowie (współpraca naukowa i popularyztorska).
 2. Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej w Rabce (prowadzenie warsztatów dla dzieci i rodziców).
 3. Festiwal Literatury Dziecięcej w Krakowie (wykłady dla nauczycieli i bibliotekarzy).
 4. Uniwersytet Dzieci i Rodziców UP (warsztaty dla słuchaczy).
 5. Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego (warsztaty dla dzieci z małopolskich szkół).
 6. Współpraca z Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego „GALERIA KSIĄŻKI”
  w Oświęcimu.
 7. Kalwaryjski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej (wykład dla słuchaczy).

 

Odznaczenia i nagrody:

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Edukacji za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2014).
 2. Medal Brązowy, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę (2012).

 

Aktywność w ramach Centrum Badań nad Literaturą i Kulturą dla Dzieci i Młodzieży IFP:

https://ifp.up.krakow.pl/centrum-badan-nad-literatura-i-kultura-dla-dzieci-i-mlodziezy/