Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Magdalena Roszczynialska

dr hab. prof. UKEN Magdalena Roszczynialska

Profesor Uczelni, P. O. Kierownika Katedry

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

magdalena.roszczynialska@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 45

pok: 551

https://up-krakow.academia.edu/MagdalenaRoszczynialska

ORCID: 0000-0003-2529-5100

publikacje:


Absolwentka II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, ukończyła filologię polską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1998). Studiowała także filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktoryzowała się (2007) i habilitowała (2018) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Uprawia kulturowo zorientowane literaturoznawstwo. Zainteresowania skoncentrowane na literaturze użytkowej rozszerzyła o badania literatury i kultury popularnej, które wprowadzała w dyskurs Akademii, m.in. jako kursy w programach studiów.  Autorka jednego z pierwszych naukowych opracowań fenomenu „wiedźmina”, monografii Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki (2009). Współautorka idei i programu studiów kulturoznawczych  w UP. Autorka publikacji z zakresu nowej humanistyki: geo- i ekopoetyki, nowego regionalizmu, współredaktorka kilku monografii zbiorowych, organizatorka konferencji naukowych (Kraków, Białystok). Redaktor naczelna rocznika naukowego „Studia Poetica” (ukazuje się od 2013 r.). Obecnie interesuje się distant reading oraz ekopoetyką. Profesor uczelni w Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Kultywuje niepokorny styl życia.

 

Pełnione funkcje:

 

Współpraca międzynarodowa, udział w projektach międzynarodowych:

Udział w programie ERASMUS+ (Nitra, Ostrava)

 

Granty, projekty badawcze (koordynacja i udział):

 • l. 2019-2020: 363 WCN/2019/1 (kierownik); 364 WCN 2019/1 (koordynator);

 

Prowadzone kursy:

 • poetyka z elementami teorii literatury (1-4)
 • geopoetyka
 • geopoetyka i turystyka literacka
 • podstawy teorii literatury
 • współczesne kierunki badań literackich (fil. hiszpańska)
 • metodologia badań literaturoznawczych
 • wstęp do antropologii przestrzeni
 • antropologia miasta
 • (a także: teoria kultury, antropologia kultury, etniczność w języku i kulturze, socjologia organizacji, etyka w biznesie)
 • seminarium dyplomowe

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 

Książki:

Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, 215 s., ISBN: 978-83-7271-537-1

 

Prace pod redakcją:

 „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2020 (vol. 8) „Dendrografie i dendrologie literackie”, red. M. Roszczynialska, s. 364, ISSN: 2553-4583, e-ISSN: 2449-7401; https://studiapoetica.up.krakow.pl/issue/view/542

Białostockie „Kontrasty”: szkice i materiały, red. M. Roszczynialska, K. Sawicka-Mierzyńska, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018, 407 s., ISBN: 978-83-937718-6-8

Media o tej książce: https://www.radio.bialystok.pl/podrozepokulturze/index/id/166165

 

Tropy biograficzne: bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, red. J. Knap, M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, 379 s., ISBN: 978-83-8084-084-3

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2017 (vol. 5) „Szkolna i akademicka teoria dzieła literackiego i literatury”, red. M. Roszczynialska, 274 s. , ISSN: 2553-4583 , e-ISSN:2449-7401; https://studiapoetica.up.krakow.pl/

Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015, 292 s., ISBN: 978-83-7271-947-8;  recenzja tego tomu: http://bsl.uwb.edu.pl/bsl8.php

Kraków. Miejsce i tekst, red. A. Ogonowska, M. Roszczynialska, Universitas, Kraków 2014, 292 s., ISBN: 97883-242-2324-4; recenzja tego tomu: http://bsl.uwb.edu.pl/bsl7.php

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2014 (vol. 2) „Dawne i nowe poetyki miejskie”, red. M. Roszczynialska, 284 s., ISSN: 2553-4583 , e-ISSN:2449-7401; https://studiapoetica.up.krakow.pl/

Kamień w literaturze, języku i kulturze, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, t. 1, 360 s.,  t. 2, 408 s., ISBN: 978-83-7271-773-3

Granice i pogranicza w humanistyce, red. M. Roszczynialska, B. Serwatka, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków 2011, 442 s., ISBN: 978-83-62919-00-0

 

Udział w konferencjach krajowych i  zagranicznych z referatem (po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych): 

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konteksty regionalności. Badania inter- i transdyscyplinarne, Muzeum Historyczne w Ełku, Polska Akademia Nauk, Ełk 13-14. 09. 2018 r.: temat referatu: (Nowy) regionalizm białostockich „Kontrastów”
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki”: Przestrzeń i emocje, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 6-7. 06. 2019 r., temat referatu: Literatura wrażliwa na drzewa (o twórczości Michała Książka)
 • Ósma zamknięta Konferencja Naukowa Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty, Uniwersytet Wrocławski, Wisła, 12-16. 06. 2019 r.; temat referatu: Mapowanie teorii. Geobiografia teorii literatury fantastycznej w Polsce – propozycja badawcza i dwa studia przypadku [współautor J. Knap]
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dendrografie. Literatura, kultura, historia, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 8-9. 04. 2019 r.; temat referatu: Drzewa i lasy w księgarniach
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej jego imienia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 28. 10. 2019; temat referatu: Poetyka aktywnej wrażliwości Michała Książka (w dobie antropocenu)
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Przestrzeń jako kategoria poetyki”: Literatura i geografia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, 15-16 .10. 2020 r.; temat referatu: Geografia teorii literatury (w Polsce)

 

Organizacja konferencji (po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych):

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dendrografie. Literatura, kultura, historia , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 8-9. 04. 2019 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lektury twórców słowa i obrazu (inspiracje, implikacje, interferencje),  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 14-15. 12. 2020 r.

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • opiniodawczyni projektu „Szczęśliwe Miasto. Sztuka i edukacja w procesie rewitalizacji relacji i przestrzeni społecznej. Krowoderska Szkoła Działań 2013–2020” dla Wydziału Sztuki UP
 • uczestnik prac w ramach Strategii Rozwoju Krakowa (obywatelska partycypacja w działaniach Urzędu Miasta)
 • autorka merytoryczna (zwycięskiego) projektu w Budżecie Obywatelskim miasta Krakowa 2019 (Nowy Ogród przy Królewskiej)

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za monografię pt. Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Problemy poetyki (2010)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2015)
 • Nagroda Rektora Indywidualna III stopnia za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (2019)