Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Magdalena Stoch

dr hab. prof. UKEN Magdalena Stoch

Zastępca Dyrektora, Profesor Uczelni

Katedra Mediów i Badań Kulturowych

magdalena.stoch@up.krakow.pl

tel: 12 662 61 57

pok: 543

ORCID: 0000-0002-4973-1600

publikacje:


dr hab. Magdalena Stoch, prof. UKEN – absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa (Uniwersytet Pedagogiczny) oraz studiów podyplomowych z dyplomacji kulturalnej (Uniwersytet Jagielloński). Od 2013 zatrudniona w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, obecnie na stanowisku profesora uczelni. W latach 2019-2021 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rektora UP ds. Równego Traktowania. Od 2020 r. zastępczyni Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. 2020 do chwili obecnej: sekretarz redakcji czasopisma „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”

 

Wybrane publikacje – monografie

 1. Magdalena Stoch, Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2021, ISSN 2450-7865. Liczba punktów MNiSW: 120.
 2. Magdalena Stoch, Gender na lekcjach polskiego, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2015. Liczba punktów MNiSW: 25.

 

Wybrane publikacje – artykuły naukowe

 1. Rozwiązania na rzecz integracji dzieci i młodzieży w szkołach krakowskich po wybuchu wojny w Ukrainie. Wnioski z badania pilotażowego, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2023, Vol. (1)37, s. 41-77, punktacja MNiSW: 70.000
 2. Kulturoznawstwo medialne, czyli o wytwarzaniu wiedzy społecznie użytecznej: mapowanie pola badawczego oraz istniejących praktyk (cyber)kulturowych, wspólnie z: Agnieszka Ogonowska, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2023, z. 15 (1), s. 113-126, punktacja MNiSW: 40.000
 3. Krakowskie instytucje kultury w czasach pandemii COVID-19: case study, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2021, z. 13(4), s. 108-117, Punktacja MNiSW: 40.000
 4. Teaching Gender and Queer Studies at Polish Universities: Challenges, Limitations, Perspectives, w: Non-Inclusive Education in Central and Eastern Europe: Comparative Studies of Teaching Ethnicity, Religion and Gender, edited by Katarzyna Górak-Sosnowska and Urszula Markowska-Manista, London: Bloomsbury Academic, 2023, Punktacja MNiSW: 75.000
 5. Czy lektura czyni nas lepszymi ludźmi? Dyskusja o „Weselu” Wyspiańskiego i „Na ustach grzechu” Samozwaniec w krakowskim Dyskusyjnym Klubie Czytelniczym, „Perspektywy Kultury” 2020, nr 29, s. 151-161, Punktacja MNiSW: 100.000
 6. Krakowskie instytucje kultury w czasach pandemii COVID-19: case study, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2021, z. 13(4), s. 108-117, Punktacja MNiSW: 40.000

Więcej na: http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/index.php?base=bib

 

Konferencje międzynarodowe

 1. Tytuł referatu: Teaching Gender and Queer Studies at Polish Universities: Challenges, Limitations, Perspectives, tytuł konferencji: Gender Studies and Activism 2022: (Re-/De-/-?) Institutionalization in Changing Realities, Vilnius University 2022
 2. Tytuł referatu: Reading together – empirical research on Polish reading groups (2019-2020), tytuł konferencji: Revolutions in Reading: Literary practice in Transition, Stockholm University 2021
 3. tytuł referatu: Voices Extracted from Silence – Reading Text in High School as a Form of Empowerment in the Times of the Conservative Backlash. Polish Contexts, tytuł konferencji (międzynarodowej): VIII International Conference on Critical Education: Critical Education and Activism Against Neoliberalism/ Authoritarian Neoconservatism in Education, University of East London, 2018
 4. tytuł referatu: Resistance Strategies Against Cross-Discrimination in Formal Education, tytuł konferencji: Women against Domination and Opression. Feminist Perspective, Uniwersytet Łódzki, 2017
 5. tytuł referatu: Media Discourse around the Concept of “gender” in the Pages of the Polish Press at the Turn of 2013/2014, tytuł konferencji: 2nd Annual CCCS Conference Media: Theory and Practice”, Centre for Culture and Cultural Studies, Skopje, Macedonia, 2014

 

Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub innych programach międzynarodowych

 1. 2019: udział w programie stypendialnym Departamentu Stanu USA 21st Century Changemakers: Trend Leaders Promote Social Media Discernment among Youth (wyjazd do Stanów Zjednoczonych)
 2. 2017: udział w programie ERASMUS+, tygodniowy wyjazd dydaktyczny – Uniwersytet w Wilnie
 3. 2016: udział w programie ERASMUS+, tygodniowy wyjazd dydaktyczny na Uniwersytet w Lizbonie (University of Lisboa, Institute of Education)

 

Dorobek dydaktyczny

2023/2024: Podstawy teorii kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie, Literatura a stereotypy, Literatura non-fiction

2022/2023: Podstawy teorii kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Seminarium magisterskie, Podstawy komunikacji międzykulturowej, Komunikacja międzykulturowa, Collaborative & Speechwriting, Kulturowe reprezentacje niepełnosprawności, Społeczny odbiór niepełnosprawności, Edukacja antydyskryminacyjna, Warsztat antydyskryminacyjny (Szkoła Doktorska, język angielski), Cyberkulturoznawstwo i etnografia sieci

2021/2022: Podstawy teorii kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Podstawy komunikacji międzykulturowej, Komunikacja międzykulturowa

2020/2021: Podstawy teorii kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Podstawy komunikacji międzykulturowej, Komunikacja międzykulturowa, Recepcja literatury w grupach czytelniczych

2019/2020: Podstawy teorii kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Praktyka zawodowa nieciągła w instytucji kultury, instytucji medialnej – instytucje kultury, Praktyka zawodowa nieciągła w instytucji kultury, instytucji medialnej – współczesne instytucje kultury, Podstawy komunikacji międzykulturowej, Płeć w życiu publicznym, Społeczeństwo obywatelskie: teorie, praktyki, Komunikacja międzykulturowa, Praktyka w instytucji kultury lub instytucji medialnej, Wykluczenia kulturowe i jego profilaktyka, Aktywizm i media społecznościowe, Recepcja literatury w grupach czytelniczych, Seminarium magisterskie

2018/2019: Podstawy teorii kultury, Teoria kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Praktyka zawodowa nieciągła w instytucji kultury, instytucji medialnej – współczesne instytucje kultury, Społeczeństwo obywatelskie a uczestnictwo w kulturze, Krytyczna analiza dyskursów medialnych, Wykluczenia kulturowe i jego profilaktyka, Tworzenie i analiza oferty kulturalnej, Komunikacja międzykulturowa

2017/2018: Podstawy teorii kultury, Teoria kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Historia kultury masowej, Polityka antydyskryminacyjna w mediach, Praktyka zawodowa…, Społeczeństwo obywatelskie a uczestnictwo w kulturze, Gender w kulturze, Wykluczenia kulturowe i jego profilaktyka, Współczesne praktyki partycypacji, Komunikacja międzykulturowa

2016/2017: Podstawy teorii kultury, Teoria kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Instytucje i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, Praktyka…, Społeczeństwo obywatelskie i uczestnictwo w kulturze, Komunikacja międzykulturowa, Gender w kulturze

2015/2016: Podstawy teorii kultury, Teoria kultury, Kultura popularna, Stereotypy i uprzedzenia w tekstach kultury, Seminarium licencjackie, Historia kultury masowej, Media w społeczeństwie, Polityka antydyskryminacyjna w mediach, Gender w kulturze, Coaching a nowe nurty współczesnej edukacji

2014/2015: Teoria kultury, Kultura masowa, Historia kultury masowej, Media w społeczeństwie, Coaching a nowe nurty współczesnej edukacji, Gender studies w humanistyce, Gender w kulturze, Komunikacja wizualna: fotografia, film, kampanie reklamowe, Reklama w nowych mediach, Coaching a nowe nurty współczesnej edukacji