Przejdź do menu Przejdź do treści

dr Patryk Szaj

dr Patryk Szaj

Adiunkt

Katedra Teorii i Antropologii Literatury

patryk.szaj@up.krakow.pl

pok: 551

ORCID: 0000-0002-6315-3317

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, redaktor. Interesuje się teorią literatury, związkami między literaturą i filozofią, humanistyką środowiskową, współczesną poezją polską, politycznymi kontekstami literatury. Autor monografii Wierność trudności. Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka (2019). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Czasie Kultury”, „Kulturze Współczesnej”. Redaktor ponad 100 tomów poetyckich z serii Biblioteka Poezji Współczesnej (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu). Stały współpracownik redakcji dwutygodnika kulturalnego „artPapier” oraz internetowego wydania „Czasu Kultury”. Redaktor prowadzący serii Humanistyka Środowiskowa, która wystartuje w 2021 roku w Wydawnictwie WBPiCAK w Poznaniu. Aktualnie pracuje nad monografią naukową na temat związków między ekokrytyką a hermeneutyką. W 2021 roku ukaże się książka eseistyczna pod roboczym tytułem Pamiętnik z końca świata (jaki znamy).

 

Pełnione funkcje:

Opiekun I roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska

 

Prowadzone kursy:

 • poetyka z elementami teorii literatury
 • elementy poetyki
 • teoria kultury
 • współczesna kultura literacka
 • kierunki badań literackich w XXI wieku

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Wierność trudności. Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka, Universitas, Kraków 2019. https://universitas.com.pl/produkt/3872/Wiernosc-trudnosci-Hermeneutyka-radykalna-Johna-D-Caputo-a-poezja-Aleksandra-Wata-Tadeusza-Rozewicza-i-Stanislawa-Baranczaka
 • Hermeneutics at the Time of the Anthropocene. The Case of Hans-Georg Gadamer, „Environmental Values” (w druku).
 • W stronę hermeneutyki postantropocentrycznej, „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” 2020, nr 6.
 • Dotkliwe wiersze Aleksandra Wata, „Pamiętnik Literacki” 2018, nr 1.
 • Niepokoje. Tadeusz Różewicz wobec tzw. zwierząt hodowlanych, „Narracje o Zagładzie” 2017, nr 3.
 • Śledzenie (śladów) sensu. Tekst i lektura w hermeneutyce ponowoczesnej, „Forum Poetyki” 2017, nr 1-2.
 • Nuda, czyli dekonstrukcja podmiotu. Sartre – Cioran – Pessoa, „Stan Rzeczy” 2016, nr 2.
 • Nihilista radykalny. O diagnozach kulturowych Emila Ciorana, „Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne” 2015, nr 31.
 • Absolutny Inny? Kilka dekonstrukcyjnych glos do Levinasa, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2015, nr 4.
 • Czy można pogodzić hermeneutykę z dekonstrukcją? Dialog Derridy z Gadamerem, „Czas Kultury” 2014, nr 5.

 

Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych:

 • Referat W stronę hermeneutyki postantropocentrycznej, IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 26-27.09.2019 (zgłoszenie zakwalifikowane na konferencję).
 • Referat The Fragility of Being in the Anthropocene, International Summer School in Philosophy and Education Fragility as A Mode of Being-in-the-World: Hermeneutic Ethics of Capability, International Institute for Hermeneutics, 20.-24.05.2019 r.
 • Referat Czy człowiek rozważny odszedł z tego świata? Phronesis w hermeneutyce radykalnej Johna D. Caputo, ogólnopolska konferencja Hermeneutyka – literatura – edukacja, Instytut Filologii Polskiej UAM, International Institute for Hermeneutics, Wydział Pedagogiczny UW, 1.03.2018 r.
 • Referat Konanie, dotkliwość, Gniew, ból, tryumf… Modulacje. Seminarium krytycznoliterackie w 50. rocznicę śmierci Aleksandra Wata, Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Humanistycznych UŁ, CK ZAMEK, 15.-16.05.2017 r.
 • Referat Nie-do-skonała poezja Tadeusza Różewicza, ogólnopolska konferencja naukowa Widma – anachroniczne czytanie sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 14-15.10.2016 r.
 • Referat Zwi(ch)nięte koło radykalnohermeneutyczne, ogólnopolska konferencja naukowa Horyzonty rozumienia. Miejsce hermeneutyki we współczesnej humanistyce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 12-13.05.2016 r.
 • Referat Zwierzę jako absolutny Inny – otwieranie nie/możliwości, ogólnopolska konferencja naukowa Gościnność, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 25-27.04.2016 r.
 • Referat Absolutny Inny? Kilka dekonstrukcyjnych glos do Levinasa, ogólnopolska konferencja naukowa Pytania o Inność – Inny w moich oczach, ja w oczach Innego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, oddział w Cieszynie, 15.12.2016 r.

 

Działalność popularyzatorska, pedagogiczna i kulturalna:

 • współpracownik Wydawnictwa WBPiCAK w Poznaniu (redaktor i korektor tomów poetyckich publikowanych w serii wydawniczej Biblioteka Poezji Współczesnej)
 • redaktor prowadzący serii wydawniczej Humanistyka Środowiskowa w Wydawnictwie WBPiCAK w Poznaniu (seria wystartuje w 2021 roku)
 • stały współpracownik redakcji dwutygodnika kulturalnego „artPapier”
 • stały współpracownik redakcji internetowego wydania „Czasu Kultury”
 • w latach 2011-2013 prezes Stowarzyszenia „Inicjatywa Kulturalna Pro Arte”

 

Odznaczenia i nagrody:

 • Stypendium Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2015/2016
 • Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”, 30.09.2013 r.