Przejdź do menu Przejdź do treści

Kalendarz wyborczy UKEN

29 stycznia – 2 lutego 2024 roku

  1. Zgłaszanie kandydatów:
    • w wyborach elektorów do wyboru rektora oraz
    • w wyborach do Senatu.
  2. Składanie deklaracji wyboru okręgu wyborczego dla pracowników, którzy wskazali dwie dyscypliny po 50% aktywności naukowo-badawczej i nie złożyli deklaracji przynależności do rady dyscypliny.

 

Wybory elektorów do wyborów rektora oraz wybory do Senatu

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 10.00 (Kuria B)

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina sztuki
godzina 11.00 (Kuria A)
godzina 14.00 (Kuria B)

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: pracownicy dydaktyczni
godzina 10.00

6 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk humanistycznych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 13.00 (Kuria B)

6 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauki przyrodniczych i ścisłych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 12.00 (Kuria B)

7 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk społecznych
godzina 10.00 (Kuria A)
godzina 10.00 (Kuria B)

8 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
godzina 9.00

Kuria A – prof. i prof. uczelni
Kuria B – badawczo-dyd. bez prof.

 

 

26 lutego 2024 roku
zebranie elektorów i zgłaszanie kandydatów na kandydatów na rektora przez elektorów

do 1 marca 2024 roku
przekazanie Senatowi listy kandydatów na kandydatów na rektora zgłaszanych przez Radę Uczelni

4 marca 2024 roku
posiedzenie Senatu – zgłaszanie przez senatorów kandydatów na kandydatów na rektora oraz podjęcie decyzji odnośnie do rozmowy z kandydatami (lub nie) na forum Senatu
wybór przewodniczącego kolegium elektorów

do 8 marca 2024 roku
złożenie zgody na kandydowanie na stanowisko rektora przez kandydatów na kandydatów na rektora

11 marca 2024 roku
nadzwyczajne posiedzenie Senatu – rozmowa (ewentualna) z kandydatami i głosowanie (zaopiniowanie kandydatów)
wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni – rozmowa (ewentualna) z kandydatami i przekazanie listy do Uczelnianej Komisji Wyborczej

12–19 marca 2024 roku
kampania wyborcza kandydatów na rektora

13 marca 2024 roku
debata ogólnouczelniana

21 marca 2024 roku
wybory rektora

do 28 marca 2024 roku
zgłaszanie ewentualnych protestów wyborczych

5 kwietnia 2024 roku
ogłoszenie wyników wyborów przez UKW

do 22 kwietnia 2024 roku
rekomendacje kandydatów na stanowisko dyrektora instytutu

do 28 czerwca 2024 roku
wybory do rad dyscyplin
zakończenie okresu wyborczego i rekomendacji

Powyższy kalendarz może zostać zmieniony uchwałą Senatu.

Podstawa prawna
Uchwała nr 5.18.12.2023 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Kalendarza wyborczego oraz głosowań w sprawie udzielenia rekomendacji dla roku wyborczego 2024

Archiwa