Przejdź do menu Przejdź do treści

Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca

funduszeunijne

Szanowni Państwo,

w tym roku akademickim przygotowaliśmy specjalną ofertę dla osób rekrutujących się  na kierunek:

filologia polska specjalność nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego – studia 2 stopnia

Zapraszamy na polonistyczne studia nauczycielskie realizowane w ramach projektu

„Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt promowany jest i wspierany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

 

 

Studiowanie w ramach projektu: 

 • jest szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela polonisty w najlepszej w Polsce uczelni sprofilowanej pedagogicznie
 • daje możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego
  i zawodowego
 • gwarantuje wsparcie ekspertów w ramach zajęć indywidualnych
 • stwarza okazję do wymiany doświadczeń z nauczycielami i ze studentami z zagranicy
 • zapewnia zdobycie najwyższych kompetencji zawodowych we współpracy z profesjonalną kadrą badaczy i praktyków, zaangażowanych w kreowanie zmian
  w edukacji szkolnej, wywodzących się z krakowskiej szkoły dydaktycznej.

Proponujemy:

Innowacyjny program studiów, nowoczesne metody kształcenia:

 • tutoring akademicki – rozwijanie kreatywności i samodzielności myślenia; dbałość o indywidualny, osobowy i naukowy rozwój każdego studenta
 • przygotowanie przyszłych nauczycieli do wykorzystania tutoringu w edukacji szkolnej
 • zajęcia wiążące dydaktykę literatury i języka polskiego z edukacją regionalną i międzykulturową – rozpoznawanie środowiska lokalnego ucznia i wyzwań społeczeństwa wielokulturowego.

Nastawienie praktyczne:

 • praktyki realizowane w starannie wybranych krakowskich szkołach
 • indywidualna współpraca studenta z wybraną szkołą pod patronatem Uczelni
 • zajęcia przygotowujące do rozwiązywania problemów dwujęzyczności w szkole
 • realizacja projektu międzykulturowego w ramach wyjazdu za granicę

 

Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę akademicką

 

Udział w projekcie to szansa na to, by zostać nowoczesnym nauczycielem polonistą, gotowym na wyzwania współczesnego świata

 

Rekrutując się na studia polonistyczne, wybierz specjalność nauczycielską!

 

Uzupełnione wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie  należy składać w Komisji Rekrutacyjnej w dniu wpisu na studia.

 

Czekamy na Ciebie!

 

Projekt „KOMPETENTNY NAUCZYCIEL – MISTRZ I WYCHOWAWCA” – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)

POWR.03.01.00-00-KN22/18

Wartość projektu: 5 593 079,80 zł

Dofinansowanie projektu ze środków UE: 5 425 287,40 zł

 

Archiwa