Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty


Naukowa platforma internetowa Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) www.pol-int.org


Studia-o-Polsce.Interdyscyplinarnie (Pol-Int) to internetowa platforma wymiany informacji naukowych i międzynarodowej komunikacji w dziedzinie badań nad Polską. Od 2014 Pol-Int udostępnia informacje z zakresu studiów o Polsce na zasadzie otwartego dostępu w szerokim środowisku badawczym oraz wspiera transgraniczną współpracę naukową.

Platforma oferuje informacje z zakresu badań nad Polską w języku polskim, niemieckim i angielskim: najnowsze publikacje, recenzje, oferty pracy naukowej, stypendia i granty, informacje o konferencjach i sprawozdania oraz calls for papers. Informacje ukazujące się na stronie są rozsyłane przez newsletter dopasowany do indywidualnych preferencji użytkowników. Pol-Int umożliwia przedstawianie bieżących projektów, prowadzenie dyskusji na forach oraz wyszukiwanie partnerów do projektów naukowych. Instytucje z całego świata, które dotychczas odizolowane od siebie prowadziły interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami dotyczącymi Polski, prezentują się na stronach Pol-Int i nawiązują ze sobą dialog.
Pol-Int jest trójjęzyczną i interdyscyplinarną platformą, która jest otwarta również na tematykę środkowo- i wschodnioeuropejską i wspierana przez międzynarodowe grono redaktorów i recenzentów. Poprzez budowanie mostów między różnymi językami, kulturami, tradycjami naukowymi i dyscyplinami Pol-Int przyczynia się do wzmocnienia europejskiej i światowej naukowej opinii publicznej. Od kwietnia 2016 Pol-Int prowadzi tzw. „Salon” – rodzaj blogu naukowego, w którym naświetlane są aktualne zagadnienia, dyskutowane podczas spotkań eksperckich i publikowane w formie artykułów, recenzji i wywiadów. Tym całościowym podejściem Pol-Int umożliwia zbudowanie pomostu między cyfrowym i analogowym wymiarem nauki i wnosi znaczący wkład w dziedzinę humanistyki cyfrowej.
Transgraniczny projekt Pol-Int realizowany jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz przez Collegium Polonicum w Słubicach i wspierany przez wiele partnerskich jednostek naukowo-badawczych. Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Uniwersytet Europejski Viadrina.


Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) zostało utworzone w czerwcu 2011 roku na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Instytucja kierowana jest przez prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast. Działalność ZIP-u koncentruje się na interdyscyplinarnej analizie kulturowych, prawnych, ekonomicznych oraz politycznych aspektów polskiej historii i współczesności, która jest realizowana w formie badań i prac naukowych, tematycznych konferencji i seminariów, publikacji oraz publicznych dyskusji.


Koordynator projektu
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
e-mail: marekpie@up.krakow.pl

W ramach projektu wydano następującą publikację:
Autorzy: Marek Pieniążek, Stanislav Štěpáník.
Tytuł: Teaching of national languages in the V4 countries / Marek Pieniążek, Stanislav Štěpáník (eds.)
Adres wydawniczy: Prague : Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta, 2016
Opis fizyczny: 181 s.
p-ISBN: 978-80-7290-913-1
e-ISBN: 978-80-7290-926-1
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 9,5http://hdl.handle.net/11716/1265

Participants of the project:
Charles University in Prague
Faculty of Education

Constantine the Philosopher University in Nitra
Faculty of Education

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty of Humanities

Pedagogical University of Cracow
Faculty of Philology

————————————
Implementation period:
from 01.09.2015 to 29.02.2016

Archiwa